Extern milieucoördinator

Wat

Veel bedrijven kiezen ervoor om vrijwillig (milieubegeleiding) of omwille van een wettelijke voorwaarde (milieucoördinator) zich te laten begeleiden door een extern deskundige.

Wanneer beroep doen op een milieucoördinator?

Klasse 1 en bepaalde klasse 2 bedrijven zijn wettelijk verplicht om een milieucoördinator aan te stellen. Dit kan een eigen werknemer zijn of een externe deskundige. De taak van de milieucoördinator bestaat o.a. uit:

  • het waken over de naleving van de milieuwetgeving door controles te doen en indien nodig bij te sturen
  • het waken over de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen
  • het bijhouden van het afvalstoffenregister en het materialenregister  
  • voorstellen te doen en bij te dragen tot de interne en externe communicatie m.b.t. milieu
  • opmaak van een jaarverslag

Minstens elk kwartaal dient een controlebezoek te gebeuren door de milieucoördinator.

Wiels kan als extern deskundige de taak van milieucoördinator op zich nemen, of uzelf of uw werknemer begeleiden.

Onze aanpak

Wij volgen de milieuverplichtingen nauw op en lichten u ook proactief in over wijzigingen in de wetgeving die van toepassing zijn voor uw bedrijf. U ontvangt van ons een praktische actielijst waarmee u aan de slag kan gaan.

Wij zorgen voor de opvolging van noodzakelijke documenten, registraties, metingen en inspecties. Daarnaast komen we elk kwartaal bij u langs voor een bedrijfsrondgang.

Vrijwillige milieubegeleiding

Dient u geen milieucoördinator aan te stellen maar wenst u toch een periodieke controle of ondersteuning van uw interne milieucoördinator? Wij staan u graag bij. Uiteraard staan wij ook paraat tijdens (on)-verwachte externe inspectiebezoeken van overheden of andere organen.

Naast deze verplichte taken kan deze opdracht afhankelijk van uw vraag verder uitgebreid worden met het opstellen van sensibiliseringscampagnes, het uitwerken van milieuprocedures, het opzetten van een overzichtelijke documentstructuur enzovoort.

Voor wie

  • Uw bedrijf is een klasse 1 of 2 bedrijf dat een milieucoördinator moet aanstellen en dit vooral vanuit een praktische invulling wilt doen?
  • U wilt graag een periodieke controle of u voldoet aan alle wettelijke bepalingen?
  • Uw milieucoördinator is tijdelijk afwezig of neemt ontslag?
  • Uw interne milieucoördinator heeft periodieke ondersteuning nodig?
  • U wilt het milieugebeuren meer in de kijker zetten in uw bedrijf?

Meer info? Neem contact met ons op 

Ons ervaren team staat u graag bij en kan u de nodige ondersteuning bieden. Wenst u graag meer info of een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.