Milieuaudit

Wat houdt een milieuaudit precies in? De milieuwetgeving wijzigt snel en wordt steeds complexer. Waar staat u als bedrijf? Bent u wel conform met de nieuwe milieuwetgeving? Met een milieuaudit krijgt u hier snel zicht op. Wij komen bij u langs voor een milieudoorlichting en brengen mogelijke knelpunten in kaart.

Een milieuaudit conform de nieuwe milieuwetgeving

Wilt u weten of uw bedrijf conform de nieuwe milieuwetgeving is? De milieudoorlichting die wij uitvoeren, bestaat uit een terreinbezoek met fotorondgang en een doorlichting van de wettelijke documenten (vergunningen, invulling van de voorwaarden, toetsing aan de algemene en sectorale VLAREM-voorwaarden et cetera). Hiervan ontvangt u een verslag met praktische tools om mee aan de slag te gaan, alsook een concreet actieplan om de mogelijke knelpunten met de nieuwe milieuwetgeving aan te pakken. Uiteraard kan ook een deelaspect van de bedrijfsvoering op het vlak van milieu doorgelicht worden bij de milieudoorlichting. De milieuaudit kan ook dienen als compliance audit bij het opzetten van een ISO 14001 systeem.

Veel meer dan enkel een milieudoorlichting

Ons adviesbureau uit Zwevegem voert voor u graag een milieuaudit uit, maar biedt tevens nog andere diensten aan. Inzake milieu staan wij bijvoorbeeld ook klaar om u te ondersteunen bij de nodige administratie, zodat u te allen tijde conform de nieuwe milieuwetgeving opereert. Wat betreft de veiligheid van uw onderneming, kunnen wij u bijstaan bij de opstelling van een noodplan en het in kaart brengen van de procedures via VIK’s. Zorg ervoor dat u op al deze vlakken volledig in orde bent door een beroep te doen op onze deskundige medewerkers. Zo bent u zeker dat niets achterwege blijft.

Contacteer ons adviesbureau uit Zwevegem

Wilt u graag een milieudoorlichting laten uitvoeren om te controleren of uw onderneming functioneert conform de nieuwe milieuwetgeving? Of wenst u de vereiste compliance audit in het kader van ISO 14001 uit te besteden? Onze consultants staan u graag bij. Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of stuur een e-mail naar info@wiels.be.