Een m.e.r.-screening van uw project

Een m.e.r.-screening (milieueffectrapport) van uw project is een verplicht onderdeel voor vele ondernemingen. Er bestaat een vaste lijst van activiteiten en bedrijven die onderworpen zijn aan de m.e.r.-plicht. Zodra er bepaalde toepasselijke drempels overschreden worden, zoals productiecapaciteit, is een bedrijf bij de aanvraag van een omgevingsvergunning in principe verplicht om een m.e.r.-screening uit te voeren.

Wat houdt een m.e.r.-screening van uw project in?

Indien uw bedrijf of activiteit niet m.e.r.-plichtig is, dient bij een omgevingsvergunningsaanvraag enkel een m.e.r.-screening uitgevoerd te worden. Het verschil met een m.e.r. is dat de milieuaspecten van het project meer high-level bekeken worden en de screening niet door een erkende deskundige uitgevoerd moet worden. Als adviesbureau voert Wiels uit Zwevegem voor u een m.e.r.-screening van uw project uit. Afhankelijk van het project wordt de nodige diepgang en uitwerking van de screening geëvalueerd en toegepast. Nadien begeleiden we u ook bij het vereiste overleg met de overheid om de screening te laten goedkeuren. 

Contacteer ons en maak gebruik van ons brede dienstenpakket

Naast het verzorgen van een m.e.r.-screening voor uw project, kunnen wij u ook begeleiden bij andere projecten. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij een bodemonderzoek of een mobiliteitsstudie. Bij alle nodige administratie omtrent veiligheid en milieu die nodig is voor een omgevingsvergunning helpen wij u graag. Het ervaren team van Wiels uit Zwevegem staat helemaal klaar om ervoor te zorgen dat deze belangrijke en verplichte administratie van uw onderneming in orde is. Neem daarom contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.