terug naar overzicht

Kan u als bedrijf overschakelen van aardgas naar stookolie?

De stijgende energieprijzen openen de zoektocht naar alternatieve energiebronnen. We merken dat vele bedrijven de denkoefening maken en mogelijke pistes bekijken. Kan u als bedrijf overschakelen van aardgas naar stookolie? 

  • Indien u de omschakeling wenst te maken, dient dit eerst nagekeken te worden in de lopende vergunning(en). Controleer in dit geval zeker de vergunning waar de betreffende stookinstallatie werd vergund. 
  • Ga na of er melding gemaakt wordt van bijzondere voorwaarden m.b.t. brandstofemissies.  
  • Werd hieromtrent een specifieke melding gemaakt in het aanvraagdossier?  
  • Opgelet: indelingsrubriek 43 'Stookinstallaties' is gewijzigd doorheen de jaren. Vroeger was de indeling onafhankelijk van de brandstof. U bekijkt best per installatie wat de mogelijkheden zijn. Aanvullend dient in een omgevingsvergunningsaanvraag per stookinstallatie het type brandstof meegegeven te worden.

Indien de situatie gunstig is, zal de opslag van stookolie vergund moeten worden.  

Belangrijk: er werd recent een beroep tot vernietiging ingesteld tegen het decreet van het Vlaamse Gewest waarbij er een verbod werd opgelegd om een nieuwe stookolieketel te plaatsen in (niet) residentiële gebouwen. Alle details hierover kan u nalezen op onze website in de nieuwsflits van december.  

Heeft u vragen over dit thema? Contacteer onze experts.