terug naar overzicht

Nieuwsflits: IMJV nieuw deelformulier productievolume in aantocht

SITUERING

Voor wie? Bedrijven onderworpen aan de IMJV plicht

Wat? Nieuw deelformulier 'productievolume'

Wanneer? Alle IMJV-plichtigen vanaf 2023 / steekproefgewijs vanaf 2022

DEELFORMULIER PRODUCTIEVOLUME

Het Integraal Milieujaarverslag voorziet in een jaarlijkse rapportering van gegevens over de productie van bedrijfsafvalstoffen, emissies naar water en/of lucht.

Binnenkort zal een nieuw deelformulier ‘productievolume’ toegevoegd worden als een verplicht in te vullen bijlage voor PRTR-bedrijven. Dergelijke bedrijven (die afvalstoffen en/of grondstoffen produceren) staan in de lijst van hinderlijke inrichtingen met de letter R in de zevende kolom. De Europese wetgever hoopt met dit nieuwe deelformulier een betere vergelijking te kunnen maken van de emissies en/of afvalproducties tussen de bedrijven onderling.

Voor de verschillende E-PRTR activiteiten werd een lijst opgemaakt met de eenheid die moet gebruikt worden om vanaf 2023 de productievolumes te rapporteren.

Het nieuwe deelformulier waarin de productievolumes dienen te worden vermeld, wordt verplicht vanuit de Europese wetgeving (uitvoeringsbesluit EC 2019/1741), en dit vanaf 2023. Belangrijk is dat deze gegevens niet publiek gemaakt zullen worden.

Als voorbereiding op dit verplichte deelformulier werden enkele bedrijven aangeschreven om reeds bij de volgende IMJV-bevraging (2022) het deelformulier te laten invullen. Zij kunnen vrijwillig instappen in het pilootproject en achteraf hieromtrent feedback bezorgen.

Dit is het moment bij uitstek om de productievolumes zoals vergund of aangegeven in de aanvraagformulieren na te gaan voor uw bedrijf. We raden zeker aan om verhogingen in productiecapaciteit mee te nemen bij een volgende omgevingsvergunningsaanvraag. Afhankelijk van de hoogte van uw productiecapaciteit kan een MER-drempel en/of GPBVdrempel al dan niet overschreden worden.

MATIS-INFORMATIESYSTEEM

Om de volledige keten van in- en output van afvalinzamelaars en -verwerkers aan elkaar te kunnen koppelen heeft OVAM een nieuw datamonitoringsysteem opgestart, MATIS (Materialen Informatie Systeem). Dit verloopt via een nieuw MATIS-webloket

Centraal in het nieuwe concept staat dat de OVAM de data inzamelt bij de bedrijven die actief zijn in afvalinzameling en –verwerking. Voor het jaar 2020 werden reeds zo’n 150 relevante bedrijven en intercommunales geselecteerd. De eerste rapportering dient te gebeuren tegen eind november 2021. In 2022 moet de OVAM immers voor het eerst aan Europa rapporteren omtrent het nieuwe systeem.

Er wordt gestreefd om in de periode 2023-2025 het systeem stelselmatig uit te breiden met de inzameling en verwerking van alle afval van bedrijven zodat het deel afval en grondstoffen in het IMJV kan afgebouwd worden.

VRAGEN?

Heeft u vragen rond deze wijzigingen? Aarzel niet om contact op te nemen met WIELS op het nummer 056/75.42.81 of te mailen naar info@wiels.be