Dashboard milieu

Wat

Als bedrijf is het belangrijk om steeds te weten waar u staat op vlak van milieu. De standaarden en eisen worden steeds strenger, een goede opvolging is dus noodzakelijk. Niet iedereen in het bedrijf is specialist in deze materie.

Wij werkten een eigen dashboard uit om op een snelle en efficiënte manier een overzicht te hebben van alle milieuaspecten in uw bedrijf.

Onze aanpak

Aan de hand van een voorafgaande audit worden belangrijke aspecten en indicatoren bepaald om daarna een op maakt gemaakte monitoringstool uit te werken. Het dashboard laat toe om op elk moment de stand van zaken op vlak van milieu te kunnen opvolgen. Waar sta ik als bedrijf? Welke items zijn in orde en welke niet? Waar liggen mogelijke knelpunten? Waar is dringend actie vereist?

Het dashboard wordt opgedeeld per thema en onderwerp en laat toe om hieraan specifieke doelstellingen, acties, statussen en taakverdelingen te koppelen. De tool geef aan waar er problemen zijn en verwittigt wanneer er ergens moet ingegrepen worden. Voor elk onderdeel wordt er een overzicht weergegeven van de geldende normen en de actuele resultaten binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld de lozingsnormen.

Voor wie

  • Een overzicht van de milieuaspecten op bedrijfsniveau

Laat ons helpen om uw milieuaspecten snel en efficiënt te beheren

Ons ervaren team staat u graag bij en kan u de nodige ondersteuning bieden bij de opzet van een milieu dashboard. Wenst u graag meer info of een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.