Aanstelling van een ondersteunend preventieadviseur

Heeft u hulp nodig bij de aanstelling van een preventieadviseur? Dan staat adviesbureau Wiels uit Zwevegem voor u klaar. Elk bedrijf met minstens 20 werknemers heeft een interne preventieadviseur nodig. In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de preventieadviseur zijn. Het niveau van opleiding van de preventieadviseur hangt af van de risico’s in het bedrijf. De taken die een preventieadviseur na aanstelling moet volbrengen zijn onder andere:

  • Meewerken aan het opstellen van risicoanalyses.
  • Advies over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren, arbeidsmiddelen en individuele uitrusting.
  • Advies in verband met het opstellen van instructies en de vorming van werknemers.
  • Voorstellen doen voor het onthaal, de informatie, de vorming en de sensibilisatie van de werknemers in verband met welzijn.
  • Veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats.
  • Documentatie opstellen in verband met arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Wettelijk verplichte kennisgevingen aan de overheid bijhouden.
  • Verrichten van secretariaatswerk voor het Comité PBW.
  • Onderzoek van incidenten en arbeidsongevallen.

Afhankelijk van de opleidingsgraad kan de preventieadviseur bij aanstelling zelf bepaalde taken invullen of moet de invulling gebeuren door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Door de vele taken en opvolging kan het interessant zijn om de preventieadviseur bij aanstelling te laten bijstaan door een externe deskundige die periodiek on-site bepaalde taken helpt invullen en uitwerken. Ook bij vertrek van de preventieadviseur of langdurige afwezigheid kan het tijdelijk noodzakelijk zijn om bepaalde zaken verder te zetten via de aanstelling van een externe deskundige.

De aanstelling van een preventieadviseur op maat

De invulling van de ondersteuning wordt volledig afgestemd op maat van het bedrijf. In een eerste overleg wordt de aanpak vastgelegd en worden de rollen en tijdstippen bepaald. Hierbij kan het uitvoeren van een welzijnsconformiteitsaudit een goed vertrekpunt zijn. In bepaalde gevallen wordt gevraagd om vooral controle en opvolging van de open punten te doen. In andere gevallen is het nodig om concrete uitwerking te doen van bijvoorbeeld risicoanalyses en instructies, opleiding te geven of een VIK op te stellen. De ondersteuning kan ingevuld worden door een periodieke aanwezigheid van de deskundige ter plaatse.

Laat ons u adviseren

Merkt u dat uw preventieadviseur handen te kort heeft en krijgt u graag ondersteuning bij de aanstelling van een extra paar handen? Zoekt u tijdelijke vervanging tijdens de afwezigheid of wenst u een externe blik op de aanpak van het veiligheidsgebeuren? Wij staan u graag bij als adviesbureau uit Zwevegem en vertellen u graag meer over ons aanbod. Contacteer ons via het telefoonnummer + 32 (0)56 75 42 81 of door een e-mail te sturen naar info@wiels.be.