Milieustudies

Een milieustudie zoals m.e.r., geluidstudie, VR, en waterstudie wordt om diverse redenen vereist of uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij specifieke klachten omtrent geur of mobiliteit, bij het indienen van bepaalde omgevingsvergunningen of bij bedrijven met grote productiecapaciteiten.

Deze studies onderzoeken de mogelijke effecten van bepaalde activiteiten of ingrepen op het milieu. Moeten er eventuele maatregelen genomen worden?

Hoe gaan wij aan de slag bij een milieustudie?

Als adviesbureau willen we uw belangen opvolgen en verdedigen. Daarom voeren wij de milieustudies niet zelf uit. Wij begeleiden u bij het opvragen van offertes, uitwerken van de aanpak en strategie en overleg met betrokken partijen. Wij hebben contacten met diverse studiebureaus en zorgen voor een geschikte partner voor uw specifiek project.

We volgen timing en budget op en koppelen indien nodig terug met overheden, gemeente, provincie, buren en technische specialisten. Vaak worden vele partijen rond de tafel vereist. We zorgen ervoor dat het gewenste resultaat bereikt wordt en verdedigen uw bedrijfsbelangen bij de verschillende spelers. Ook juridisch kunnen we meedenken en erop toezien dat de correcte procedures gevolgd worden.

Schakel onze diensten in

Heeft u als onderneming te maken met knelpunten rond geur, mobiliteit, lucht of water? Of bent u van plan om een omgevingsvergunning aan te vragen? Laat ons dan helpen bij de uitvoering van de vereiste milieustudies. Neem hiervoor contact met ons op via het telefoonnummer + 32 (0)56 75 42 81 of het e-mailadres info@wiels.be. Wij brengen u in contact met de geschikte consultant milieu-preventie om uw project te begeleiden.