Zomerse BBQ

We genoten van de eerste zomerse temperaturen tijdens onze summer-BBQ!

lees meer

Europese natuurherstelwet aangenomen

De Europese Raad heeft deze week de Natuurherstelwet definitief goedgekeurd als onderdeel van de Europese Green Deal.

lees meer

Wiels kiest voor co-CEO-schap

We verwelkomen Anneke Vanhoorelbeke in haar nieuwe functie als co-CEO bij Wiels

lees meer

Nieuwsflits: Nieuwe Aanpak voor Omgevingsvergunningen op komst

Op 9 mei 2024 werd via spoedprocedure het decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende de Omgevingsvergunning goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet introduceert twee belangrijke aspecten: de modulaire omgevingsvergunningsprocedure én het omgevingsbesluit.

lees meer

(Nieuwe) uitdagingen voor lozers van afvalwater

De timing van 2027 én de strenge interpretatie van het Wezer-arrest zorgen ervoor dat Vlaanderen een strenger lozingsbeleid volgt.

lees meer

Klant in de kijker: AVL Metal Powders

Vandaag in de kijker: collega's Andreas en Cédric op bezoek bij onze klant AVL Metal Powders, een uniek bedrijf in België omwille van hun productie van metaalpoeders.

lees meer

Milieuhandhaving: boetes zijn niet meer vrijblijvend

Wat is de impact van de vaststelling van een overtreding en wat zijn de gevolgen voor bedrijven?

lees meer

Welkom Johan, Mieke en Sander!

We verwelkomen drie nieuwe collega's in ons team!

lees meer

Nieuwsflits: Stikstofdecreet treedt vandaag in werking

Gisteren werd het stikstofdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

lees meer

Klant in de kijker: SEA-INVEST

Ons team is dagelijks op pad en dat op de meest verscheidene locaties, waarbij we in contact komen met klanten die actief zijn in meer dan 30 verschillende sectoren.

lees meer

NIEUWSFLITS: STIKSTOFDECREET GOEDGEKEURD

Het Vlaams Parlement keurde woensdag 24 januari 2024 het ‘Stikstofdecreet’ goed.

lees meer

Het omgevingsbesluit als nieuwe mogelijkheid voor zonevreemde bedrijven

De Vlaamse Regering werkt aan een nieuw instrument: het Omgevingsbesluit. Dat is tegelijk een omgevingsvergunning voor de bouw van een project en een aanpassing van het onderliggende bestemmingsplan.

lees meer

Fijne feestdagen!

Geniet van een prachtige eindejaarsperiode!

lees meer

Sint op bezoek

O kom maar eens kijken! 

lees meer

VOORUITBLIK: HET OMGEVINGSBESLUIT

Het omgevingsbesluit moet inzetbaar zijn voor projecten die vandaag botsen op wat de bestemmingsplannen toelaten

lees meer

Nieuwsflits milieu: belangrijke wijzigingen voor meetcampagnes heffing afvalwater

Vanaf 1 januari 2024 worden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het decreet betreffende het integraal waterbeleid.

lees meer

Witte rook voor stikstofdossier

Het stikstofdossier binnen de Vlaamse Regering heeft afgelopen nacht eindelijk een doorbraak bereikt.

lees meer

STIKSTOFDECREET: WAAR STAAN WE?

Het stikstofdebat in Vlaanderen is al enige tijd een heet hangijzer. Hoe zit de vork in de steel?

lees meer

Nieuwsflits: Wat met het stikstofdecreet?

Er heerst enorm veel onzekerheid en onvoorspelbaarheid, wat het heel moeilijk maakt om de uitkomst van een vergunningsdossier in te schatten.

lees meer

Nieuwsflits: update nieuwe hemelwaterverordening

Sinds 2 oktober zijn de regels rond het plaatsen van hemelwaterputten, infiltratie en buffering bij bouwprojecten een stuk strenger.

lees meer

Bouw- of verbouwplannen? Nieuwe hemelwaterverordening vanaf 2 oktober 2023

De nieuwe verordening bouwt verder op eerdere wetgeving en brengt tegelijk enkele serieuze verstrengingen met zich mee.

lees meer

Zomer BBQ

Zon, sfeer en lekker eten!

lees meer

Inschrijving Club Milieu

Ben je als milieucoördinator op zoek naar een waardevol platform om ervaringen en kennis uit te wisselen?

lees meer

Club Milieu

Terugblik op een leerrijk jaar binnen de bijscholing voor milieucoördinatoren. Heel wat interessante thema's, sprekers en bedrijfsbezoeken!

lees meer

NIEUWSBRIEF: Wanneer geldt stedenbouwkundige vergunningsplicht?

In een steeds complexere wereld van het omgevingsrecht worden enkele basisprincipes inzake de stedenbouwkundige vergunningsplicht in deze nieuwsbrief uitgelicht.

lees meer

Stikstofakkoord: impact op de industrie

Waar staan we op vandaag en waar kunnen we ons aan verwachten?

lees meer

Bezoek De Heerlijkheid

We bezochten het voedselbos dat we met WIELS mee ondersteunen.

lees meer

Do's en Don't bij milieuincidenten

Calamiteiten met een milieu-impact komen al eens voor. Wat zijn de do’s en don’ts in zo’n situatie?

lees meer

Handhaving: bent u nog mee met de recente evoluties in de wetgeving?

Omgevingshandhaving, u komt er wellicht liever niet mee in aanraking. Toch verdienen enkele recente ontwikkelingen binnen de wetgeving uw aandacht.

lees meer

Nieuwsflits milieu: Een bemaling … en nu?

Door de steeds langere droogtes is er de voorbije jaren een verhoogde aandacht voor het beter beheren van de grondwatervoorraden. In het kader van de Blue Deal kondigde de minister aan de regelgeving aan te scherpen.

lees meer

Wat mag u verwachten op het vlak van milieu, veiligheid en ruimtelijke planning in 2023?

De inzet van een nieuw jaar is hét moment om terug te blikken op wat 2022 heeft gebracht, en om vooruit te blikken op wat 2023 voor ons kan brengen.

lees meer

Kerstreceptie

We konden niet wachten tot Kerstmis en pakten gisteren al onze cadeautjes uit.

lees meer

Fijne feestdagen!

Fijne feestdagen!

lees meer

VMx jobevent in Gent

Op 24 november waren we aanwezig op het VMx jobevent in Gent.

lees meer

Grote verandering op til met de komst van de nieuwe hemelwaterverordening

Het nieuw ontwerp stelt een aantal behoorlijke verstrengingen voor die een grote impact kunnen hebben op toekomstige bouwprojecten.

lees meer

Team tweedaagse

Throwback naar een geslaagde team tweedaagse in Gent!

lees meer

Omschakeling aardgas naar stookolie

De huidige energiecrisis zorgt ook bij bedrijven voor heel wat bezorgdheden over de bevoorrading van gas, zeker met de winter in aantocht.

lees meer

Het wettelijk register als oplossing voor opvolging van complexe wetgeving

Het wetgevend kader in Vlaanderen voor milieu en preventie is de laatste jaren nog complexer geworden en vraagt tegenwoordig heel wat inzicht. Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf steeds voldoet aan de laatste wetgeving?

lees meer

Principiële goedkeuring hemelwaterverordening van 2022

De Vlaamse Regering keurde midden juli principieel het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, roepnaam de ‘Hemelwaterverordening van 2022’, goed. 

lees meer

Wijzigingen op komst op vlak van milieu

De zomer komt eraan, tijd om enkele (komende) wetswijzigingen onder de aandacht te brengen in deze nieuwsbrief.

lees meer

Alles wat u moet weten over PFOS, PFAS EN PFOA

Wat zijn PFOS, hoe komen ze in het milieu terecht en welke gevolgen heeft dit voor bedrijf, mens en milieu? 

lees meer

WIELS steunt welzijnsprojecten binnen vzw Oranjehuis

We hebben onze fit@WIELS challenge gehaald!

lees meer

Club Milieucoördinatoren

We sloten de laatste sessie van de bijscholing voor milieucoördinatoren af met een inspirerend bedrijfsbezoek bij Petersime.

lees meer

Gezocht: Senior Consultant Milieu

Wil je bedrijven helpen bij de uitbouw van hun milieustrategie en realisatie van hun projecten?

lees meer

Collega in de kijker: Gaëlle

Een toffe job met ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

lees meer

Fit@WIELS challenge

Kick-off van onze fit@WIELS challenge op 16 mei!

lees meer

Een positieve veiligheidscultuur creëren

Aan de hand van vijf eenvoudige vragen kan u snel achterhalen of er een goede veiligheidscultuur aanwezig is.

lees meer

De bouwshift, een stand van zaken

Na vele jaren discussie kwam er eind februari 2022 een doorbraak in de bouwshift.

lees meer

Dag van de medewerker

Op 21 april vierden we bij Wiels dag van de medewerker!

lees meer

Kick-off fit@WIELS

We zetten niet alleen in op kennis en ervaring, maar ook op fitte en gezonde medewerkers.

lees meer

Vormt mobiliteit een belemmering voor verdere groei?

Bedrijven die op vandaag willen uitbreiden, botsen meer en meer op het hoofdstuk mobiliteit.

lees meer

Gastprofessor aan UGent

Wist u dat Danny Wiels niet enkel zaakvoerder is van WIELS maar ook les geeft als gastprofessor aan UGent?

lees meer

NIEUWSFLITS: Stikstofakkoord bereikt

Op 23/02/2022 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord omtrent de stikstof-aanpak in Vlaanderen, nadat bijna exact een jaar geleden de Raad voor Vergunningsbetwistingen het stikstofkader op de helling heeft gezet.

lees meer

Wegwijs binnen milieuhandhaving: wat na bezoek van inspectie of ontvangst van een proces-verbaal?

Iedere onderneming komt vroeg of laat wel eens (on) aangekondigd in aanraking met omgevingsinspectie.

lees meer