Planologisch attest

De regelgeving voorziet aan de hand van een aanvraag tot planologisch attest een mogelijkheid om bedrijven toe te laten zonevreemd uit te breiden. Op deze wijze kan een bedrijf zelf het initiatief nemen naar de overheid toe om een toekomstige zonevreemde uitbreiding mogelijk te maken. Hierbij maken we een onderscheid tussen uw behoeften op korte termijn en uw plannen op lange termijn. Beide worden opgenomen in het aanvraagdossier.

Uiteraard zijn een aantal voorwaarden verbonden aan deze aanvraag. Voorafgaand aan het planologisch attest moet ook een plan m.e.r.-screening (of plan m.e.r.) opgesteld worden om de impact van de geplande uitbreidingen na te gaan.

Onze aanpak bij het aanvragen van een planologisch attest

Als u een planologisch attest wilt aanvragen, bespreken we met u uw toekomstplannen op korte en langere termijn. Indien gewenst zetten we deze om in een masterplan en/of vlekkenplan. Tevens gaan we na of uw bedrijf voldoet aan alle voorwaarden voor ontvankelijkheid en volledigheid van dit type aanvraagdossier. Mogelijke knelpunten schatten we vooraf in en bespreken we. Indien nodig zoeken we oplossingen en bekijken we deze met u. Als het mogelijk is gaan we samen vooraf overleggen met de diverse administraties die betrokken zijn bij het aanvragen van een planologisch attest.

Wie kan zo’n attest aanvragen?

  • Wenst u uw activiteiten zonevreemd uit te breiden?
  • Wenst u een andere bestemming aan te vragen voor een bestaand perceel?
  • Wenst u met het oog op de toekomst te weten wat de mogelijkheden zijn?
  • Wenst u gronden aan te kopen?

Dan kunt u dit attest aanvragen en onze medewerkers uit Zwevegem helpen u hier graag bij. Tevens schakelt u ons in als u meer informatie wenst over de werkzaamheden van een technisch tekenaar of wanneer u meer wilt weten over het werk van een consultant milieupreventie.

Vraag ondersteuning aan onze specialisten

Het ervaren team van Wiels uit Zwevegem staat u graag bij en kan u de nodige ondersteuning bieden bij uw planologisch attest. Wenst u graag meer informatie over ons aanbod of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of door een e-mail te sturen naar info@wiels.be.