Interne welzijnsconformiteitsaudit

Wilt u een interne audit laten uitvoeren door een specialist? Wiels uit Zwevegem helpt u graag bij een inspectie omtrent het welzijn op het werk aan de hand van een interne audit. De wetgeving met betrekking tot welzijn wordt voor het grootste deel gebundeld in de codex over het welzijn op het werk. Alhoewel het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) reeds grotendeels uitgehold is en binnen afzienbare tijd zelfs helemaal zal verdwijnen, zijn nog enkele bepalingen actief.

Het (vroegere) ARAB verschilt grondig qua filosofie met de huidige welzijnsreglementering. In de codex over welzijn op het werk wordt uitgegaan van doelvoorschriften in plaats van gedetailleerde technische voorschriften in het ARAB. Zo kan enerzijds een lossere invulling gegeven worden volgens de eigen manier, maar anderzijds neemt het belang van grondige risicoanalyses en deskundigheid toe. Wij voeren voor u graag een interne audit uit, waarbij wij een inspectie doen van het welzijn op het werk.

Een interne audit en inspectie van het welzijn op het werk

Via een interne audit en inspectie controleert ons ervaren adviesbureau of u de voorschriften omtrent welzijn op het werk respecteert. Tijdens de inspectie en interne audit doorlopen we alle onderdelen van de “codex welzijn op het werk”. We controleren de wettelijke documenten en gaan rond op de werkvloer. Deze interne audit heeft een concreet actieplan als resultaat dat dienst doet als globaal preventieplan. Het verslag toont via grafieken (per boek) de prioriteiten aan. De interne audit geeft ook concreet invulling aan de vereisten met betrekking tot de compliance audit beschreven in de ISO 45001 (vroeger OHSAS 18001) standaard.

Laat de inspectie omtrent welzijn op het werk aan ons over

Naast een interne audit met betrekking tot een inspectie inzake het welzijn op het werk, bieden wij in Zwevegem nog vele andere diensten aan. Zo voeren wij ook een m.e.r.-screening uit bij nieuwe projecten of informeren wij u over wanneer het nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen. Neem in al deze gevallen contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of door een e-mail te sturen naar info@wiels.be.