Wat is een risicoanalyse of HAZOP-studie en hoe voeren we die uit?

Wat is een risicoanalyse en wanneer is een HAZOP-studie (Hazard and Operability) noodzakelijk? Wiels uit Zwevegem weet er alles van en vertelt u graag wat een risicoanalyse of HAZOP-studie is. Elke werkgever is verantwoordelijk voor een structurele en planmatige preventieaanpak door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Kenmerkend hieraan is de planning en de uitvoering van het beleid met het oog op de beheersing van de risico’s en de invoering van concrete preventiemaatregelen. Wilt u meer weten over wat een risicoanalyse of HAZOP-studie is? Lees dan snel verder!

Wat is een risicoanalyse of HAZOP-studie?

Bij het opstellen van risicoanalyses, worden de volgende stappen doorlopen:

  • Overzicht opmaken van de verschillende activiteiten.
  • Inventarisatie: per activiteit worden mechanische risico’s, risico’s op vlak van ergonomie, energiedragers (koude en warmte), geluid, trillingen, chemische agentia, brand, ontploffing, verlichting, straling, beeldschermwerk, werken op hoogte, werken nabij water en psychosociale risico’s bepaald.
  • Risico-evaluatie: we kiezen hierbij de voor u best passende methodiek (bijvoorbeeld risicomatrix, Kinney methode). Dit gebeurt in nauw overleg met directie en betrokken werknemers. Op basis hiervan kunnen verdere preventiemaatregelen, zoals een noodplan, bepaald worden.

Het voordeel van een HAZOP-studie is een verhoging van de betrokkenheid van de medewerkers. Tijdens een risicoanalyse inventariseren we niet alleen de risico’s, maar werken we ook aan sensibilisering. De resultaten van de HAZOP-studie worden opgelijst in een globaal overzicht waarin de grootste risico’s duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd worden. Dit overzicht laat toe om gemakkelijk KPI’s of doelstellingen te bepalen en op te volgen.

HAZOP-studie binnen de procesindustrie

Binnen de procesindustrie wordt dikwijls gebruikgemaakt van HAZOP-studies (Hazard and Operability studie ofwel vrijzettingsanalyse). Deze aanpak bij een HAZOP-studie is veel technischer en gaat de verschillende risico’s van een proces bekijken aan de hand van gidswoorden. Deze studie moet uitgevoerd worden door een multidisciplinair team onder leiding van een ervaren voorzitter. Deze coördinatie nemen we graag op ons. Naast bovenstaande risicoanalysetechnieken, hebben onze consultants ook ruime ervaring met andere technieken zoals de What If methodologie, FMEA, Planop, Vlinderdasmodel, Ishikawa en Mindmap.

Laat ons adviesbureau een risicoanalyse of HAZOP-studie uitvoeren

Wenst u meer informatie over wat een risicoanalyse van bepaalde processen of taken nu eigenlijk is? Onze ervaren consultants uit Zwevegem helpen u graag verder en kijken met een deskundige blik naar uw situatie. Contacteer ons via + 32 (0)56 75 42 81 of via het e-mailadres info@wiels.be. Daarnaast beschikken wij bij Wiels ook over andere adviesdiensten, zoals begeleiding bij een milieuaudit of een due diligenceonderzoek.