Dashboard veiligheid

Wat

Als bedrijf is het belangrijk om steeds te weten waar u staat op het vlak van veiligheid. De standaarden en eisen worden steeds strenger, een goede opvolging is dus noodzakelijk. Niet iedereen in het bedrijf is specialist in deze materie.

Wij werkten een eigen dashboard uit om op een snelle en efficiënte manier een overzicht te hebben van de veiligheid in uw bedrijf.

Onze aanpak

Aan de hand van een voorafgaande audit worden belangrijke aspecten en indicatoren bepaald om daarna een op maakt gemaakte monitoringstool uit te werken. Het dashboard laat toe om op elk moment de stand van zaken op vlak van veiligheid te kunnen opvolgen. Waar sta ik als bedrijf? Welke items zijn in orde en welke niet? Waar liggen mogelijke knelpunten? Waar is dringend actie vereist? Wanneer dienen installaties gekeurd te worden?

Het dashboard wordt opgedeeld per thema en onderwerp en laat toe om hieraan specifieke doelstellingen, acties, statussen en taakverdelingen te koppelen. De tool geeft ook aan waar er problemen zijn en verwittigt wanneer er moet ingegrepen worden. Voor elk onderdeel wordt een overzicht weergegeven van de geldende normen en de actuele resultaten binnen uw bedrijf.

Specifiek voor veiligheid is er de mogelijkheid om prestaties per afdeling op te volgen en te vergelijken aan de hand van een benchmark.

Voor wie

  • U wenst een eenvoudig overzicht van de stand van zaken op vlak van veiligheid?
  • U wenst een globaal beeld te hebben van uw conformiteit?

Een snel en efficiënt overzicht van de veiligheid in uw bedrijf?

Ons ervaren team staat u graag bij en kan u de nodige ondersteuning bieden bij de uitwerking van een dashboard op maat. Wenst u graag meer info of een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.