terug naar overzicht

Nieuwsflits: update nieuwe hemelwaterverordening

Eveline, Ruimtelijke planning en Stedenbouw

Sinds 2 oktober zijn de regels rond het plaatsen van hemelwaterputten, infiltratie en buffering bij bouwprojecten een stuk strenger. Dit heeft alles te maken met de inwerkingtreding van de nieuwe hemelwaterverordening.

De doelstelling van deze verordening is om ervoor te zorgen dat het hemelwater niet afstroomt door dit water maximaal ter plaatse te houden met het oog op de klimaatverandering en een betere klimaatadaptatie. Op deze manier kan een groter deel van de droogteperiodes overbrugd worden en kan de impact van verharding op overstromingen teruggedrongen worden. Gezien de grote doorlooptijd van projecten op het openbaar domein, krijgen deze projecten wel nog even uitstel tot begin 2025.

Om de nieuwe verscherpte hemelwaterverordening te verduidelijken en te kaderen werd recent ook een handige gids gepubliceerd. Dit ‘technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (richtsnoer, 2023)’ geeft toelichting over hoe de nieuwe regels kunnen toegepast worden in de praktijk.

De gids beantwoordt een aantal essentiële vragen zoals: 
•    Wat wordt aanzien als ‘een uitbreiding’?
•    Wat moet worden verstaan onder ‘heraanleg van verharding’?
•    Wat zijn ‘werken aan het afvoersysteem’?

Verder worden per onderdeel telkens ook praktische voorbeelden meegegeven. Waar de verordening vrij juridisch is van aard, zonder beeldmateriaal en verduidelijking, biedt het technisch achtergronddocument net dat ietsje meer. Het document bevat schema’s en beeldmateriaal. Deze gids legt ook een link naar andere relevante websites waar bijvoorbeeld meer informatie wordt geboden over bovengrondse en ondergrondse infiltratiesystemen of waar tips worden gegeven om duurzaam te bouwen.

Als adviesbureau krijgen we steeds meer vragen over het hemelwaterverhaal. Vaak gaan die vragen over hoe de complexe regelgeving vertaald moet worden naar het eigen project. Dit is ook logisch gezien de gevolgen ervan op het project ook steeds groter worden, zowel m.b.t. de timing, het budget als de impact op de beschikbare ruimte. We raden iedereen met bouwplannen alvast sterk aan om vroegtijdig de impact van deze verordening op het geplande project na te gaan.

Heeft u vragen over de impact op uw project? Onze experts helpen u graag verder.