terug naar overzicht

Nieuwsflits: Stikstofdecreet treedt vandaag in werking

Simon, Ruimtelijke planning en stedenbouw

Gisteren werd het stikstofdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe maatregelen treden dus vanaf vandaag in werking. De maatregelen zijn onmiddellijk toepasbaar op zowel nieuwe vergunningsaanvragen als lopende vergunningsaanvragen die nog beoordeeld moeten worden .

Het decreet voorziet een aantal onderdelen waardoor de impact van stikstofdepositie in Vlaanderen structureel wordt teruggedrongen. Een van deze onderdelen is het kader dat de stikstofdepositie van bedrijven moet beoordelen.

Heel wat projecten kunnen door de nieuwe regeling zonder passende beoordeling vergund worden nl. deze waarvan de stikstofuitstoot kleiner is dan 1%. Dat neemt niet weg dat een passende beoordeling aan de orde kan zijn omwille van een andere impact (bvb. omwille van impact via oppervlaktewater op speciale beschermingszones).

Er valt nog steeds af te wachten hoe de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Grondwettelijk Hof zal omgaan met de nieuwe regeling.

Ons advies is om nieuwe mogelijkheden van het decreet te benutten , maar om zorgvuldig te blijven in de onderbouwing van elke omgevingsvergunningsaanvraag.

Wenst u meer info? Contacteer één van onze experts.