Permis Unique

Wat

Voor bedrijven gelegen in Wallonië wordt gewerkt met een ‘permis unique’ die de milieu-en stedenbouwkundige vergunning verenigt. Bij de opbouw van het aanvraagdossier zijn verschillende elementen vereist:

  • Volledige uitwerking van de milieuaspecten
  • Bouwplannen
  • Duidelijke motivering van de aanvraag
  • Klasse 1 bedrijven: milieueffectenrapport - études d'incidences sur l’environnement

Daarnaast bestaat er ook nog een aparte milieuvergunning en een aparte bouwvergunning, voor projecten die niet gaan over combinatie van de beide domeinen.

In de meeste gevallen is het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd. Er is ook steeds advies vereist van de technisch ambtenaar van het Waalse gewest.

Onze aanpak

We starten met het bepalen van de aanpak, taakverdeling en timing. We evalueren welke info noodzakelijk is en werken met u het aanvraagdossier uit. We bespreken proactief mogelijke knelpunten en pakken deze aan.

Belangrijk bij de aanvraag van een vergunning is voorafgaand overleg met de overheid, administraties en andere betrokken partijen. Wij hebben nauwe contacten met de instanties in Wallonië en kunnen u hierbij begeleiden. Ook de coördinatie tussen diverse studiebureaus en architect leiden we in goede banen.

Indien gewenst kunnen we het tekenwerk en de plannen die nodig zijn bij de vergunningsaanvraag voor u aanleveren.

Werd er beroep aangetekend of wil u in beroep gaan tegen een uitspraak? We kunnen u, indien nodig, ook juridisch-technisch bijstaan en overleg voorzien met betrokken partijen.

Voor wie

  • Vervalt uw vergunning de komende jaren ?
  • Is er een uitbreiding gepland binnen uw bedrijf?
  • Is uw vergunning niet meer up to date?
  • Er werd beroep aangetekend tegen uw vergunning of u wil zelf beroep aantekenen?
  • U wil een kleinhandelszaak openen, met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek ?

Laat ons helpen bij uw permis unique

Ons ervaren team staat u graag bij en kan u de nodige ondersteuning bieden bij uw permis unique. Wenst u graag meer info of een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.