Begeleiding bij een mobiliteitsstudie

MOBER, mobiliteitsstudie of mobiliteitstoets; u heeft er misschien al van gehoord of u bent het al eens tegengekomen bij de aanvraag van een vergunning. Het luik mobiliteit wordt steeds belangrijker als criterium bij de beoordeling van vergunningsaanvragen en kan soms zelfs een doorslaggevende factor zijn. Mobiliteitgerelateerde hinder behoort tot de top drie van burenklachten.

Tot voor kort was de uitwerking van een MOBER (mobiliteitseffectenrapport) of een mobiliteitsstudie vaak een vrije keuze. In het kader van duurzaam ondernemen wil de Vlaamse overheid de aanpak van mobiliteit stimuleren en in sommige gevallen verplichten.

Wij helpen u graag bij een mobiliteitsstudie

Bent u bezig met een bouwproject? Wij bekijken met u of er al dan niet een mobiliteitsstudie vereist is. Indien er geen verplichte studie opgelegd wordt, is het toch raadzaam om eens na te denken over het mobiliteitsluik en proactief op mogelijke problemen in te spelen.

Als adviesbureau uit Zwevegem willen we u hierin onafhankelijk advies geven. Daarom voeren wij de mobiliteitsstudies niet zelf uit. Wij begeleiden u bij het opvragen van offertes, uitwerken van de aanpak en strategie en overleg met betrokken partijen. Wij hebben contacten met diverse studiebureaus en zorgen voor een passende partner voor uw specifiek project. Zo kunnen wij u ook bijstaan bij de uitvoering van een milieustudie of een due diligence onderzoek.

We volgen ook timing en budget op en koppelen indien nodig terug met overheden, gemeente, provincie, buren en technische specialisten. Vaak worden vele partijen rond de tafel vereist. Wij zorgen ervoor dat het gewenste resultaat bereikt wordt en verdedigen uw bedrijfsbelangen bij de verschillende spelers.

Onze medewerkers helpen u graag verder

In vele gevallen van bouwplannen of bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u een mobiliteitsstudie laten uitvoeren. Laat ons ervaren adviesbureau uit Zwevegem u hierbij helpen. Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.