Noodprocedures en oefeningen

Wat

De wetgeving vereist dat bedrijven de verschillende scenario’s bepalen die kunnen voorvallen in nood, zoals een brand, productuitbraak of gaslek. Deze scenario’s moeten verder uitgewerkt worden in noodprocedures.

Een goed opgebouwde noodprocedure is cruciaal maar de oefening ervan is minstens even belangrijk. Is iedereen op de hoogte van de te volgen procedure en eventuele taken? Is de evacuatieroute duidelijk gecommuniceerd en voor iedereen zichtbaar? Is er overal noodverlichting aanwezig? Is de interne brandweerploeg voldoende opgeleid?

Specifiek voor brand worden volgende zaken vereist:

  • een risicoanalyse waarbij alle mogelijke scenario’s aan bod komen
  • een brandpreventiedossier, interventiedossier en intern noodplan
  • de oprichting van een brandbestrijdingsdienst
  • opleiding (inclusief evacuatieoefeningen)

Onze aanpak

In een startfase worden de aanwezige documenten afgetoetst op volledigheid, juistheid en praktische haalbaarheid. Indien bepaalde procedures ontbreken worden die in samenwerking met u opgesteld. Veelal vereist de uitwerking overleg met de betrokken brandweerdiensten. In samenspraak kunnen we dit overleg coördineren. We voorzien indien nodig ook opleidingen en uitwerking van evacuatieoefeningen of het inoefenen van de te volgen noodprocedures.

Voor wie

  • U wenst uw noodprocedures te laten aftoetsen met een externe deskundige blik?
  • U wenst uw noodprocedures in te oefenen?
  • U hebt nog geen brandbestrijdingsdienst opgericht?
  • Het brandpreventiedossier, interventiedossier of intern noodplan ontbreekt?

Team WIELS staat voor u klaar

Ons ervaren team staat u graag bij en kan u de nodige ondersteuning bieden bij. Wenst u graag meer info of een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.