Veiligheidsprocedures en veiligheidsinformatiekaarten

Duidelijke werkinstructies en veiligheidsprocedures zijn cruciaal voor een goed werkend veiligheidsgebeuren. Aan de hand van de opgestelde risicoanalyses is duidelijk welke risico’s een bepaalde taak inhoudt. Om die risico’s te beheersen, moeten naast veilige machines en gereedschappen ook instructies met betrekking tot veilig gebruik aanwezig zijn.

Onze aanpak bij veiligheidsprocedures

Op basis van de opgestelde risicoanalyses worden werkinstructies opgesteld aan de hand van veiligheidsprocedures. Dit kan in de vorm van overzichtelijke veiligheidsinstructiekaarten die bij elke machine of installatie opgehangen worden. Ook bij het gebruik van chemische agentia kan een instructie in de vorm van een veiligheidsinformatiekaart een handig instrument zijn. Deze VIK’s bevatten onder andere volgende gegevens:

  • Over welke machine of chemisch product gaat het?
  • Wat zijn de voornaamste risico’s?
  • Welk PBM’s moeten gebruikt worden?
  • Hoe kan de machine snel afgeschakeld worden?
  • Welke zijn de te nemen EHBO-maatregelen mocht er contact geweest zijn met het product?

De fiches worden overzichtelijk opgebouwd en kunnen ook dienen als opleidingsdocumenten.

Contacteer ons

Wenst u ondersteuning bij het opstellen van veiligheidsprocedures en veiligheidsinstructies? U wilt uw veiligheidsinstructies laten aftoetsen door een externe deskundige om zeker te zijn dat de geïmplementeerde veiligheidsprocedures goed werken? Onze consultants staan voor u klaar. Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be. Daarnaast helpen wij ook met vele andere diensten zoals het opstellen van een noodplan.