Eveline

Ruimtelijke planning en Stedenbouw

Overzicht van de nieuwsberichten:

Principiële goedkeuring hemelwaterverordening van 2022

De Vlaamse Regering keurde midden juli principieel het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, roepnaam de ‘Hemelwaterverordening van 2022’, goed. 

lees meer

Nieuwsflits milieu: Een bemaling … en nu?

Door de steeds langere droogtes is er de voorbije jaren een verhoogde aandacht voor het beter beheren van de grondwatervoorraden. In het kader van de Blue Deal kondigde de minister aan de regelgeving aan te scherpen.

lees meer

Nieuwsflits: update nieuwe hemelwaterverordening

Sinds 2 oktober zijn de regels rond het plaatsen van hemelwaterputten, infiltratie en buffering bij bouwprojecten een stuk strenger.

lees meer